تبلیغات
نَفسُ المُطمَئِنَّة - نوحه ی کردی بسیار زیبا با نام «حسین شهید مظلوم»

نَفسُ المُطمَئِنَّة

آشنایی با معارف حسینی و ولایی

سلام
نوحه ی کُردی، با عنوان «حسین شهید مظلوم» تقدیم به همه ی هموطنانم، به همراه متن کامل  و معنی.
نکته: هر وقت عدد 2 را پشت هر مصراع دیدید، این معنی دو مرتبه تکرار همان مصراع است و نه کلّ بیت.
متن نوحه:
«حسین شهید مظلوم                                                حسین آرام گیانم 2»
«له سـوز دل بنالــــم                                                ارا شـهیــدگانـــم 2»
خم بارو خم نشینم                                        خم خیمه داس له گیانم (2)
ارا حسین مظلوم                                                    چمان آگر ها گیانم (2)
آوی نیه برسه نم                                                           من ارا طفلانم (2)
ای آسمان بنالن                                                              ارا شهیدگانم (2)
«حسین شهید مظلوم                                                حسین آرام گیانم 2»
«له سـوز دل بنالــــم                                                ارا شـهیــدگانـــم 2»
ای ذوالجنای خم بار (2)                                        خم نیشتیه له گیانم (2)
زینو گریانو نالان                                                        ارا روله ی جوانم (2)
ای آسمان بنالن                                                               ارا شهیدگانم (2)
ارا حسین مظلوم                                                                  سوار بی زوانم
«حسین شهید مظلوم                                                حسین آرام گیانم 2»
«له سـوز دل بنالــــم                                                ارا شـهیــدگانـــم 2»
له سوز دل بنالم                                                         ارا عبّاس جوانم (2)
ندا بوم و خودا                                                                  ارا یتیمگانم (2)
زینو بی کسو تنیا                                                          یه را اسیرگانه (2)
دلی له داخه برا                                                           آگر کیشا زوانه (2)
«حسین شهید مظلوم                                                حسین آرام گیانم 2»
«له سـوز دل بنالــــم                                                ارا شـهیــدگانـــم 2»
قرآن پناه زینو                                                        لو دیشت کربلاسه (2)
دشمن زبونو خواره                                                دشمن خودا مناسه (2)
خم نیشتیده له دیدم                                                خم قامتم چمانی (2)
خم هم نشینیه ته                                                 خم درد من نیزانی (2)
«حسین شهید مظلوم                                                حسین آرام گیانم 2»
«له سـوز دل بنالــــم                                                ارا شـهیــدگانـــم 2»
--------------------
معنی:
«حسین شهید مظلوم                                                      حسین آرام جانم»
«از سوز دل بنالم                                                                برای شهیدانم»
غم بار و غم نشینم                                                     غم خیمه زده در دلم
برای حسین مظلوم                                      مثل اینکه آتش در جانم است
آبی هم نیست که برسانم                                                   من برای طفلانم
ای آسمان فریاد بزن                                                             برای شهیدانم
«حسین شهید مظلوم                                                      حسین آرام جانم»
«از سوز دل بنالم                                                                برای شهیدانم»
ای ذوالجناه غم بار                                                        غم نشسته در جانم
زینب گریان و نالان                                                            برای پسر جوانم
ای آسمان بنالان                                                                    برای شهیدانم
برای حسین مظلوم                                                                سوار بی زبانم
«حسین شهید مظلوم                                                      حسین آرام جانم»
«از سوز دل بنالم                                                                برای شهیدانم»
از سوز دل بنالم                                                              برای عبّاس جوانم
ندا ببرم پیش خدا                                                                   برای یتیمانم
زینب بی کس و تنها                                                                     چرا اسیره
دلش ز داغ برادر                                                         آتش کشید زمانه را
«حسین شهید مظلوم                                                      حسین آرام جانم»
«از سوز دل بنالم                                                                برای شهیدانم»
قرآن پناه زینب                                                      در اون دشت کربلاست
دشمن زبون و خوار است                                    دشمن خدا نشناس است
غم، نشسته ای در دیده ام                                     غم قامتم را کج ساختی
غم، همنشینی تو                                                         غم، درد من نمیدانی
«حسین شهید مظلوم                                                      حسین آرام جانم»
«از سوز دل بنالم                                                                برای شهیدانم»
--------------------
در پناه مولا حسین (ع)

نوشته شده در جمعه 27 شهریور 1394 ساعت 12:24 ب.ظ توسط admin . نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]