تبلیغات
نَفسُ المُطمَئِنَّة - تعداد تکرار حروف در قرآن

نَفسُ المُطمَئِنَّة

آشنایی با معارف حسینی و ولایی


سلام
اینبار می خوام فهرستی از حروف الفبای قرآنی (همون عربی) و تعداد تکرارشون در قرآن، براتون قرار بدم.
این فهرست روخودم با کمک نرم افزار سروش ایمان تهیّه کردم.
با این وجود، استفاده از این مطلب به هر نحوی، هیچ گونه مانعی نخواهد داشت!!

حروف
 دفعه ی تکرار
 «الف»
 47687 بار در 6280 آیه
 «ب»11273 بار در 4719 آیه
 «ت»12048 بار در 4729 آیه
«ث»
1377 بار در 1095 آیه
«ج»
3303 بار در 2287 آیه
«ح»
4361 بار در 2825 آیه
«خ»
2497 بار در 1851 آیه
«د»
5824 بار در 3322 آیه
«ذ»
4929 بار در 3140 آیه
«ر»
12548 بار در5079 آیه
 «ز» 1490 بار در 1217 آیه
 «س» 6062 بار در 3535 آیه
 «ش» 2124 بار در 1605 آیه
 «ص» 2045 بار در 1607 آیه
 «ض» 1684 بار در 1296 آیه
 «ط» 1270 بار در 1063 آیه
 «ظ» 853 بار در 745 آیه
 «ع» 9404 بار در 4390 آیه
 «غ» 1221 بار در 1023 آیه
 «ف» 8561 بار در 4164 آیه
 «ق» 7020 بار در 3751 آیه
«ک»
 10298 بار در 4397 آیه
 «ل» 33048 بار در 6063 آیه
 «م» 25279 بار در 5844 آیه
 «ن» 25881 بار در 5863 آیه
 «و» 22839 بار در 5676 آیه
 «ه» 16916 بار در 5247 آیه
 «ی» 24452 بار در 5908 آیهنوشته شده در یکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 01:24 ب.ظ توسط admin . نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]