تبلیغات
نَفسُ المُطمَئِنَّة - نام الله بر روی دستان

نَفسُ المُطمَئِنَّة

آشنایی با معارف حسینی و ولایی
اگر دقت کنید، روی پشت دست راست شما، نام زیبای الله حک شده است.
از سمت راست؛ انگشت کوچکتر، حرف الف
دو انگشت بعدی، دو حرف لام
انگشت اشاره و شست ، حرف ه

نوشته شده در دوشنبه 12 مرداد 1394 ساعت 11:12 ق.ظ توسط admin . نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]